PROGRAM STYPENDIALNY W SUPER-PHARM

superpharm staff

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony studentów Farmacji decyzją Zarządu Super-Pharm postanowiliśmy uruchomić Program Stypendialny skierowany do studentów V roku, kierunek: Farmacja. Program to trwający 6 miesięcy płatny staż.

Jeśli chcesz nabyć doświadczenia w unikalnym koncepcie apteczno-drogeryjno-perfumeryjnym, ten Program jest dla Ciebie!

Szczegółowy regulamin programu stypendialnego Super-Pharm będzie udostępniony do wglądu bezpośrednio w Aptekach Super-Pharm. Listę naszych placówek znajdziesz tutaj.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie Stypendialnym prosimy o złożenie w wybranej przez siebie aptece stażowej Super-Pharm kompletu dokumentów wymienionych w Regulaminie Programu Stypendialnego tj.:

  • CV i list motywacyjny
  • zaświadczenia z Dziekanatu o ukończeniu V roku studiów (dostarczenie do 30.10.2018)
  • kopii wpisów do indeksu o ukończeniu IV roku studiów


Termin składania wniosków mija 28 września 2018 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium prosimy kierować na adres mail: ajedra@superpharm.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Stypendium”.
Niekompletnie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

W razie pytań dotyczących Programu Stypendialnego prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Apteki wybranej placówki stażowej.

Czekamy na Ciebie w Super-Pharm!

Przejdź do klauzuli informacyjnej

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie