Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083512, NIP: 5252175977, REGON: 016317049.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi:

 • drogą elektroniczną: ochronadanych@superpharm.pl lub
 • korespondencyjnie na adres ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz wymóg ich podania

W celu otrzymywania naszego Newslettera wymagane jest podanie adresu poczty e-mail. Dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną (wykonanie umowy). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi polegającej na wysłaniu Newslettera.

Dodatkowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, przede wszystkim w następujących celach:

 1. poprawy jakości naszych usług;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszego serwisu;
 3. obsługi Państwa zgłoszeń skierowanych do nas poprzez formularz kontaktowy lub BOK.
 4. marketingu bezpośredniego;
 5. prowadzenie analiz;
 6. monitorowanie zamówień i dopasowywanie ofert, w tym treści reklamowych;
 7. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania, czyli poprawienia lub zaktualizowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Macie Państwo również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Można to zrobić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji usługi Newslettera powierzamy Państwa dane naszym podwykonawcom, którzy wpierają nas w utrzymaniu i zarządzaniu naszym serwisem internetowym, tj. dostawcy usług technicznych, obsługujący infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania serwisu internetowego, w tym hosting. Korzystamy także z pomocy podwykonawców przy świadczeniu usług marketingowych, w tym przy organizacji i wysyłce komunikatów na temat oferty handlowej Super-Pharm oraz akcji promocyjnych zawartych w Newsletterze.

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowujemy przez okres realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

W celu wypełnienia przez nas obowiązku rozliczalności tj. obowiązku udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Super-Pharm zobowiązany jest do zachowania tych danych lub dokumentów zawierających dane dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak takie działanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy do oceny do prognozy Państwa preferencji zakupowych w celu dopasowania przedstawianej oferty.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest w Polityce Prywatności.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie