Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083512, NIP: 5252175977, REGON: 016317049.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi:
  • drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@superpharm.pl lub
  • korespondencyjnie na adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji, na który aplikujesz oraz rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości, jeżeli wyrazisz taką wolę.
 • Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym. Podstawą prawną przetwarzania dodatkowych danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażająca się poprzez zgłoszenie aplikacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
 • W niektórych przypadkach (np. w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa lub dochodzenia roszczeń) Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (przez okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego).

Odbiorcy danych

 • Twoje dane osobowe będziemy udostępniać naszym podwykonawcom, którzy wspierają nas w procesie organizacji i przeprowadzania procesu rekrutacji, w tym podmiotom świadczącym dla nas usługi IT, dostawcy systemu rekrutacyjnego oraz naszym doradcom.
 • Dane osobowe mogą być przekazane do Izraela. Zapewniamy jednak, że Super-Pharm zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony, o których mowa w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 stycznia 2011 r.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Twoje dane będą przetwarzane:
  • przez czas prowadzenia procesu danej rekrutacji,
  • w przypadku wyrażenia zgody na ich użycie do przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż 18 miesięcy
  • do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody.

Twoje prawa

 • Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych;
  • prawo do sprostowania, czyli poprawienia lub zaktualizowania Twoich danych;
  • prawo do usunięcia Twoich danych;
  • prawo do sprostowania Twoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
  • prawo do przenoszenia Twoich danych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Masz również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych i możesz to zrobić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 • W aplikacji proszę zawrzeć poniższe zgody.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Super-Pharm Poland Sp. z o. o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że Super-Pharm Poland Sp. z o. o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu/ załączonych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

NOWA APLIKACJA MOBILNA SUPER-PHARM

W każdej chwili zrobisz zakupy online, a także skorzystasz z atrakcyjnych superkuponów.

NOWA GAZETKA

Odkryj najnowsze promocje!

ZOBACZ GAZETKĘ

KLUB SUPER-PHARM

Nie posiadasz konta w klubie Super-Pharm? Zarejestruj się i odkryj moc rabatów!