REGULAMIN AKCJI ,,Hello Summer”

W dn. 05.07-09.07.2018r. w drogeriach Super-Pharm

1. Zasady ogólne
1.1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512 (zwany dalej „Super-Pharm”).
1.2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. W terminie wskazanym w punkcie 1.7 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną ,,Hello Summer” Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży Organizatora.
1.4. Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na terenie Polski oraz w wybrane produkty dostępne są również w sklepie online superpharm.pl. Promocja nie dotyczy aptek.
1.5. Rabat naliczane są od cen regularnych. Promocje nie łączą się. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kuponami rabatowymi. Promocją nie są objęte są zestawy oraz opakowania promocyjne.
1.7. Promocja obowiązuje tylko w dniach 05.07-09.07.2018r. lub do wyczerpania zapasów w drogeriach Super-Pharm, z wyjątkiem 08.07.2018 ze względu na niedzielę niehandlową (w tym dniu drogerie Super-Pharm będą zamknięte)

2. Warunki akcji
2.1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazi gotowość wzięcia w niej udziału i nabędzie określony produkt biorący udział w Promocji w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”). Oferta na dermokosmetyki Vichy dostępna jest tylko dla posiadaczy Karty LifeStyle.
2.2. Promocja obowiązuje w terminie wskazanym w pkt. 1.7. lub do wyczerpania zapasów.
2.3. Limit zakupowy przypadający na jednego Uczestnika wynosi max. 6 produktów z każdej promocji. Wyjątkiem jest promocja na pieluszki Pampers Active Baby-Dry – limit przypadający na jednego Uczestnika wynosi max. 2 opakowania.
2.4. Limit zakupowy jest ustawiony automatycznie i obowiązuje przez cały okres Promocji niezależnie od miejsca i czasu dokonania zakupów oraz ilości transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Promocji. W przypadku zakupienia większej ilości niż 6 sztuk produktów z jednej promocji lub 2 sztuk opakowań w przpadku promocji na pieluszki Pampers Active Baby-Dry, na kolejne produkty z tej samej promocji zostanie naliczona aktualnie obowiązująca cena bez rabatu.
2.5. Promocja ,,Hello Summer” obejmuje:
a) -40% z kartą LifeStyle na wszystkie dermokosmetyki marki Vichy (do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów oraz makijażu). Promocja obowiązuje również w sklepie online superpharm.pl
b) -30% na wszystkie produkty do pielęgnacji włosów (szampony, odżywki) marki L’Biotica. Promocja obowiązuje również w sklepie online superpharm.pl
c) -30% na wszystkie maszynki, pianki, żele do golenia i wody po goleniu marki Gillette. Promocja nie dotyczy wymiennych wkładów do maszynek marki Gillette. Promocja obowiązuje również w sklepie online superpharm.pl
d) 29,99zł za 1 opakowanie Pampers Active Baby-Dry, promocja dotyczy rozmiarów 2,3,4,4+,5,6 .
e) -30% na produkty do higieny jamy ustnej marki Blanx. Promocja nie dotyczy serii PRO.
f) -30% na wszystkie płyny do soczewek kontaktowych. Promocja obowiązuje również w sklepie online superpharm.pl
g) 39,99zł za 1 opakowanie 30 g proszku do wybielania zębów White Coco Paris.
2.5 Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów w trakcie obowiązywania Promocji, nie ma możliwości nabycia produktów w cenach promocyjnych w późniejszym terminie.
2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku na materiałach marketingowych dotyczących Promocji. Zdjęcia prezentowane w materiałach promocyjnych mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży.
2.7 Organizator zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian w ofercie objętej Promocją, zarówno co do ilości, ceny oraz rodzaju produktów objętych Promocją.
2.8 Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3.Reklamacje
3.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja do akcji: ,,Hello Summer” w dn.05.07-09.07.2018r.”

3.2. Reklamację można wnieść w okresie trwania akcji oraz w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zakończenia.
3.3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.
3.4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

4. Postanowienia końcowe.
4.1. Niniejszy regulamin dostępny jest drogeriach Super-Pharm oraz na stronie www.superpharm.pl i w siedzibie Organizatora.
4.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Wszelkie zmiany Regulaminu, będą dokonywane w drodze pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje z dniem jej publikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym również w czasie trwania Promocji.
4.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.07 do dnia 09.07.2018r.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie