REGULAMIN AKCJI MIKOŁAJKOWA OFERTA SPECJALNA 01.12-06.12.2018

1. Zasady ogólne
1.Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, NIP 525-21-75-977, REGON 016317049, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm”).
2.Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.W terminie wskazanym w punkcie 1.5. Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną (zwana dalej: „Promocja”) mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach Super-Pharm i w sklepie internetowym www.superpharm.pl
- Mechanizm promocji: „do -40% na wybrane marki : L’Oreal Paris , L’Oreal Men Expert, Garnier”
dotyczy wszystkich produktów sklasyfikowanych w serie/ linie produktowe wskazanych poniżej :
L’Oreal Dermo Expertise – 40%
Garnier Skin Naturals (pielęgnacja twarzy) – 35%
Color Naturals – 35%
Garnier Botanic Therapy – 20%
Garnier Deo – 20%
Garnier IPS – 25%
Garnier Olia 25%
L’Oreal Casting – 30%
L’Oreal Colorista – 20%
L’Oreal Elnet – 20%
L’Oreal Excellence – 30%
L’Oreal Feria – 25%
L’Oreal Men Expert – 20%
L’Oreal Prodigy – 25%
L’Oreal Magic Retouch – 20%
L’Oreal Magic suche szampony – 25%
L’Oreal Preference – 25%
Rabat do -40% należy rozumieć jako możliwość zakupu z najwyższą wartością rabatu wymienionych produktów.
- Mechanizm promocji: „wszystkie kosmetyki do makijażu -50%” dotyczy wszystkich produktów do makijażu marek : Bourjois, Maybelline, Loreal Paris z możliwością zakupu z 50% rabatem.
4. Rabat -20%,-25%, -30%, -35%, -40%, -50% naliczany jest od cen regularnych. Promocja nie dotyczy gotowych zestawów prezentowych, zestawów świątecznych, opakowań promocyjnych, opakowań o powiększonych pojemnościach, mini produktów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kuponami rabatowymi. Promocja obowiązuje we wszystkich stacjonarnych drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na terenie Polski, oraz w sklepie online superpharm.pl. Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm.
1.5. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w terminie 01.12-06.12.2018 i nie ulega przedłużeniu.

Warunki akcji
2.1.Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazi gotowość wzięcia udziału w Promocji i nabędzie określone produkty biorące udział w Promocji w czasie jej trwania (dalej „Uczestnik”).
2.2. Limit zakupowy przypadający na jednego Uczestnika wynosi max. 6 sztuk produktów z każdej promocji (na daną serię, linię i markę) .
2.3. Limit zakupowy jest ustawiony automatycznie i obowiązuje przez cały okres Promocji niezależnie od miejsca i czasu dokonania zakupów oraz ilości transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Promocji. W przypadku zakupienia większej ilości niż 6 sztuk produktów z każdej promocji (na daną serię, linię i markę) ., na kolejne produkty zostanie naliczona cena regularna.

Reklamacje 3.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja do akcji: „MIKOŁAJKOWA OFERTA SPECJALNA 01.12-06.12.2018 albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
3.2. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą w przypadku wskazania adresu korespondencyjnego.

Postanowienia końcowe.
Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 01.12-06.12.2018 r.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie