REGULAMIN AKCJI „ Promocje w dniach 29.08 do 01.09.2019”

1. Zasady ogólne


1.1. Organizatorem akcji jest Super-Pharm Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000753181, NIP 521-38-42-837, REGON 381581504, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwany dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
1.2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. W terminie wskazanym w punkcie 1.4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą na sprzedaży w cenach promocyjnych wybranych produktów oferowanych w punktach sprzedaży Organizatora (dalej „Promocja”).
Promocja dotyczy :

  • 1+1 za 1 grosz wszystkie kosmetyki do makijażu w obrębie marek : L’Oreal Paris, Maybelline oraz Sally Hansen, Rimmel, Max Factor, Bourjois
  • 1+1 za 50% ceny wszystkie perfumy
  • 1+1 za 1 grosz Schwarzkopf, Palette, Syoss produkty do koloryzacji włosów
Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży Organizatora i na superpharm.pl.
Promocja obowiązuje w terminie 29.08-01.09.2019 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją, przy czym produkty objęte Promocją są oferowane na określonych warunkach, wskazanych w pkt. 2.1 Regulaminu. Promocja nie obowiązuje z kartą LifeStyle.
1.4. Promocja obowiązuje wyłącznie we wszystkich stacjonarnych drogeriach Super-Pharm na terenie Polski oraz na superpharm.pl . Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm.
1.5. Produkty objęte Promocją będą dostępne w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ale nie dłużej niż do wyczerpania zapasów danego produktu objętego Promocją.
1.6. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

2. Warunki Promocji


2.1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm, który wyrazi gotowość wzięcia w niej udziału w czasie trwania promocji (dalej „Uczestnik”).
Akcja promocyjna „Wszystkie kosmetyki do makijażu 1+1 za 1 Grosz” w obrębie marek :
L’Oreal Paris, Maybelline oraz Sally Hansen, Rimmel, Max Factor, Bourjois.
W Promocji biorą udział marki makijażowe producentów : L’Oreal Polska Sp. z o.o., Eastern Coty Polska Sp. z o.o. Mechanizm promocji: przy zakupie 1 szt. produktu do makijażu wskazanych marek, drugi, tańszy produkt , lub produkt w tej samej cenie Uczestnik nabywa za 1 grosz. Istnieje możliwość łączenia produktów w obrębie marek producenta, wymienionych powyżej. Promocja dostępna w drogeriach stacjonarnych i sklepie on-line.
Akcja promocyjna „Wszystkie perfumy 1+1 za 50% ceny” – w promocji biorą udział wszystkie perfumy, wody toaletowe, wody perfumowane, wody kolońskie dostępne w drogeriach stacjonarnych Super-Pharm ( z wyjątkiem Super-Pharm ul. Targowa 68 , Warszawa). Kupując dowolne perfumy, drugie - tańsze Uczestnik nabywa za 50% ceny aktualnie obowiązującej ( w tym ceny promocyjnej).
Warunkiem skorzystania z promocji „ Wszystkie perfumy 1+1 za 50% ceny” w sklepie on-line na superpharm.pl, jest zakup za kwotę minimum 150 zł, produktów z dowolnych kategorii z, wyłączeniem „perfumy damskie” i „perfumy męskie”.
Akcja promocyjna 1+1 za 1 grosz Schwarzkopf, Palette, Syoss produkty do koloryzacji włosów: kupując dowolny produkt do koloryzacji włosów wskazanych marek, drugi –tańszy Uczestnik nabywa za 1 grosz. Promocja dostępna w drogeriach stacjonarnych i sklepie on-line.
2.2. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. Limit zakupowy wynosi 3 zestawy produktów w konfiguracji 1+1 za 1 grosz, 1+1 za 50% ceny. W przypadku zakupienia produktów w ilości przekraczającej limit, kolejne produkty zakupione ponad limit zostaną sprzedane w cenach regularnych.
2.3. W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny Gwarantowanej (PCG).
2.4. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Reklamacje i zwroty


Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją „ Promocja w dniach 29.08 do 01.09.2019”.
Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „ Promocja w dniach 29.08 do 01.09.2019” lub w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.
3.1. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.
3.2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Super-Pharm Holding Sp. z o. o. określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej https://www.superpharm.pl/.
W przypadku zwrotu produktów zakupionych w promocji „1+1 za 50% ceny”, „1+1 za 1 grosz” Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu całego zestawu promocyjnego, w tym produktów uprawniających do zakupu produktu za 50% ceny, czy za 1 grosz.

4. Postanowienia końcowe.


4.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej superpharm.pl
4.2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
4.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 29.08-01.09.2019

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie