Regulamin Super – Pharm Beauty City 2019

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Super – Pharm Beauty City 2019 (dalej jako „Regulamin”) dotyczy uczestników wydarzenia połączonego z mini zabiegami kosmetycznymi oraz prezentacją produktów Partnerów Super – Pharm, w tym Life, L’Oreal, Maybelline, Elseve, Garnier, Mixa, Vichy, La Roche – Posay, Seboradin, Resibo, Scholl, Bausch Lomb, USP Zdrowie, Acuvue, Atopis, Natural Me, Splat/Biomed prowadzonych pod nazwą „Beauty City – Dzika radość odkrywania” (dalej jako „Cykl Eventów”).
 2. Organizatorem Cyklu Eventów jest Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, NIP: 959-151-11-09, REGON: 220167787 (dalej jako „Organizator”) na zlecenie Super - Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39; NIP 525-217-59-77; Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000083512 (dalej jako „Zlecający”).
 3. Organizator ma prawo wykonywać czynności związane z realizacją Eventu za pośrednictwem pracowników bądź innych osób, którym zlecił wykonanie poszczególnych czynności w ramach realizacji Cyklu Eventów. Działania tych osób będą uznane za działania Organizatora.
 4. W skład Cyklu Eventów wchodzą Eventy, odbywające się w następujących lokalizacjach i terminach:
  a. CH Magnolia Park, Wrocław, ul Legnicka 58 – 12-14.09.2019 r.
  b. CH Galeria Batycka, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 141 – 19-21.09. 2019 r.
  c. CH Złote Tarasy, Warszawa, ul. Złota 59 – 3-5.10.2019 r.
  W dalszej części każdy pojedynczo zdefiniowany jako Event.
 5. Event we Wrocławiu (CH Magnolia Park) rozpoczyna się o godzinie 9:00 w dniu 12 września 2019 roku i trwa do godziny 21:00 dnia 14 września 2019 roku włącznie. Prace montażowe przewidziane są w godzinach nocnych w dniach 10 – 12 września.
 6. Event w Gdańsku (CH Galeria Bałtycka) rozpoczyna się o godzinie 9:00 w dniu 19 września 2019 roku i trwa do godziny 21:00 dnia 21 września 2019 roku włącznie. Prace montażowe przewidziane są w godzinach nocnych w dniach 16 - 19 września.
 7. Event w Warszawie (CH Złote Tarasy) rozpoczyna się o godzinie 9:00 w dniu 3 października 2019 roku i trwa do godziny 22:00 dnia 5 października 2019 roku włącznie. Prace montażowe przewidziane są w godzinach nocnych w dniach 1-3 października.
 8. Organizator zastrzega, że czas trwania eventów wskazany w ust. 5-7 jest ściśle powiązany z godzinami funkcjonowania, CH Magnolia Park we Wrocławiu, CH Galeria Bałtycka w Gdańsku oraz CH Złote Tarasy w Warszawie.
 9. Uczestnikiem Eventu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Evencie, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Eventu, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Eventu określone niniejszym Regulaminem.
 10. Udział w Evencie jest bezpłatny i dobrowolny.
 11. Uczestnikiem Eventu nie może być osoba będąca pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz środków farmaceutycznych.
 12. Poprzez przystąpienie do Eventu uczestnicy akceptują postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI SUPER – PHARM BEAUTY CITY:

 1. Uczestnicy przebywający w strefie Eventu mogą nieodpłatnie korzystać z przygotowanych przez Organizatora oraz Partnerów atrakcji:
  1. MakeUp Time!
  2. Hair Revolution
  3. Glowing Skin
  4. Change Yourself
  5. Healthy Skin
  6. Hair Care
  7. By Nature
  8. Must See
  9. All About Feet
  10. Health Kit
  11. Just Manicure
  12. Atrakcje dodatkowe – Ścianka foto
 2. Zasady korzystania ze strefy Change Yourself:
  1. Osoby korzystające ze strefy Change Yourself są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcji strefy Change Yourself na własną odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia” oraz „Zgłoszenia do konkursu”.
  3. Uczestnictwo w strefie Change Yourself jest uzależnione od wyrażenia przez Uczestnika nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Zlecającego, w materiałach prasowych drukowanych oraz w Internecie, w związku z relacjami z wydarzeń zamieszczanymi w celach promocji Zlecającego.
  4. Uczestnikiem strefy Change Yourself może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  5. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia Metamorfozy.
  6. Strefa Change Yourself udostępniona jest uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  7. Metamorfozy przeprowadzane są według określonego harmonogramu – zapisów dokonuje hostessa na stanowisku strefy Change Yourself.
  8. Metamorfozy wykonują doświadczone makijażystka oraz fryzjerka. Każdy uczestnik otrzymuje dedykowaną ramkę ze zdjęciem „przed” i „po” metamorfozie.
  9. Uczestnik podczas korzystania ze strefy Change Yourself ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  10. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  11. Nie wolno korzystać ze strefy Change Yourself pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  12. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu Strefy Metamorfoz – podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  13. Organizator zastrzega prawo do organizacji konkursu „Metamorfoza dnia”. Każdego dnia odbędą się 3 rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą Metamorfozę. Każdy z Uczestników, który danego dnia skorzystał z atrakcji Metamorfozy podpisuje Zgłoszenie do konkursu, które jest podstawą do wydania nagrody w przypadku zwycięstwa w konkursie. Konkurs „Metamorfozy dnia” rozstrzygany będzie:
   1. We Wrocławiu w dniach 12 – 14.09.2019r. w Gdańsku w dniach 19-21.09.2019r. oraz Warszawie w dniach 3 – 5.10.2019 r. o wskazanych godzinach:
    1. Czwartek, Piątek, Sobota: 12:00, 15:30, 19:30.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z atrakcji stanowiska Metamorfozy oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady korzystania ze strefy Make up Time!:
  1. Osoby korzystające ze strefy Make up Time! są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Make up Time! na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Make up Time może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia makijażu.
  5. Stanowiska Kraina Zjawiskowego Makijażu udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  6. W ramach stanowiska Make up Time! odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, makijaże, dobór i testowanie produktów.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze strefy Make up Time! ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Make up Time! pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Make up Time! podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Make up Time! oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Zasady korzystania ze strefy Hair Revolution:
  1. Osoby korzystające ze strefy Hair Revolution są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Hair Revolution na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Hair Revolution może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia makijażu.
  5. Stanowiska Hair Revolution u udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  6. W ramach stanowiska Hair Revolution odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, badania skóry głowy wykonywane za pomocą kamery trychologicznej, dobór produktów do pielęgnacji włosów.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze strefy Hair Revolution ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Hair Revolution pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Hair Revolution podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Hair Revolution oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Zasady korzystania ze strefy Glowing Skin:
  1. Osoby korzystające ze strefy Glowing Skin zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Glowing Skin własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Glowing Skin może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Stanowiska Glowing Skin udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  6. W ramach stanowisk Glowing Skin odbywają się bezpłatne konsultacje ze specjalistami, dobór produktów do pielęgnacji skóry.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Glowing Skin ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Glowing Skin pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Glowing Skin podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Glowing Skin oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Zasady korzystania ze strefy Healthy Skin:
  1. Osoby korzystające ze strefy Healthy Skin są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Healthy Skin na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Healthy Skin może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Stanowiska Healthy Skin udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  6. W ramach strefy Healthy Skin odbywają się bezpłatne dermokonsultacje ze specjalistami, dobór produktów do pielęgnacji skóry, badania stanu skóry oraz stanu skóry głowy.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Healthy Skin ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Healthy Skin pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Healthy Skin podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Healthy Skin oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Zasady korzystania ze strefy Hair Care:
  1. Osoby korzystające ze strefy Hair Care są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Hair Care na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Hair Care może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia makijażu.
  5. Stanowiska Hair Care u udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  6. W ramach stanowiska Hair Care odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, dobór produktów do pielęgnacji włosów.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze strefy Hair Care ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Hair Care pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Hair Care podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Hair Care oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 8. Zasady korzystania ze strefy Just Manicure!:
  1. Osoby korzystające ze strefy Just Manicure! są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Just Manicure! na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Just Manicure! może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Personel strefy Just Manicure! wykonuje usługę wykonuje usługę malowania paznokci lakierem. Po stronie Uczestnika strefy Just Manicure! jest odpowiednie przygotowanie dłoni, tj. opiłowanie paznokci, usunięcie skórek. Personel strefy Just Manicure! wykonuje również usługę malowania paznokci lakierem hybrydowym. Po stronie Uczestnika strefy Just Manicure! jest odpowiednie przygotowanie dłoni, tj. opiłowanie paznokci, usunięcie skórek oraz usunięcie dotychczas posiadanego manicure hybrydowego.
  6. Osoby korzystające ze strefy Just Manicure! są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  7. Stanowiska Just Manicure! udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  8. Uczestnik podczas korzystania ze Just Manicure! ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  9. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  10. Nie wolno korzystać ze strefy Just Manicure! pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  11. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Just Manicure! podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Just Manicure! oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 9. Zasady korzystania ze strefy All About Feet:
  1. Osoby korzystające ze strefy All About Feet są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska All About Feet na własną odpowiedzialność
  3. Stanowiska All About Feet udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  4. W ramach stanowiska All About Feet odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, dobór produktów.
  5. Uczestnik podczas korzystania ze All About Feet ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  6. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  7. Nie wolno korzystać ze strefy All About Feet pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  8. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy All About Feet podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy All About Feet oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 10. Zasady korzystania ze strefy Must See:
  1. Osoby korzystające ze strefy Must See są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Must See na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Must See może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Stanowiska Must See udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  6. W ramach stanowiska Must See odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, badanie wzroku przy wykorzystaniu autoreflektometru, porady dot. użytkowania soczewek, doboru soczewek.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Must See ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Must See pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Must See podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Must See oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 11. Zasady korzystania ze stref By Nature:
  1. Osoby korzystające ze stref By Nature są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowisk By Nature na własną odpowiedzialność
  3. Stanowiska By Nature udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  4. W ramach stanowisk By Nature odbywają się bezpłatne konsultacje, porady i spotkania z ekspertami marek, dobór naturalnych produktów do pielęgnacji skóry, włosów, a także pokazy prawidłowego szczotkowania zębów, porady dotyczące doboru odpowiednich produktów do higieny i pielęgnacji jamy ustnej.
  5. Uczestnik podczas korzystania ze By Nature ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  6. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  7. Nie wolno korzystać ze stref By Nature pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  8. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu stref By Nature podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z stref By Nature oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 12. Zasady korzystania ze strefy Health Kit
  1. Osoby korzystające ze strefy Health Kit są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Health Kit na własną odpowiedzialność
  3. Stanowiska Health Kit udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  4. W ramach stanowiska Health Kit odbywają się bezpłatne konsultacje, porady i spotkania z ekspertami marek, edukacja na temat suplementów diety, a także malowanie buziek dla najmłodszych uczestników.
  5. Uczestnik podczas korzystania z Health Kit ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  6. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  7. Nie wolno korzystać ze stref Health Kit pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  8. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Health Kit podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Health Kit oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 13. Zasady korzystania z Atrakcji dodatkowych - Ścianka foto
  1. Osoby korzystające z Atrakcji dodatkowych są zobowiązane do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik korzysta z Atrakcji dodatkowych na własną odpowiedzialność.
  3. Atrakcje dodatkowe udostępnione są uczestnikom:
   1. we Wrocławiu w dniach 12 -14.09.2019r. w godzinach: czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   2. w Gdańsku w dniach 19 – 21.09.2019 r. w godzinach czwartek - sobota 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 3-5.10.2019 r. w godzinach: czwartek – sobota 9:00 – 22:00;
  4. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  5. Nie wolno korzystać z Atrakcji dodatkowych pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  6. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu Strefy Atrakcji Dodatkowych podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z Atrakcji Dodatkowych oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 14. Warunkiem przystąpienia do Eventu jest wyrażenie chęci oraz wejście do strefy Eventu.
 15. W trakcie trwania Eventu Organizator będzie wykonywał dokumentację zdjęciową oraz dokumentację video. Pozyskany w ten sposób materiał może zawierać utrwalony wizerunek uczestnika Eventu lub osób przebywających w miejscu realizacji Eventu w postaci zdjęć lub ujęć video. Wszyscy uczestnicy Eventu oraz osoby przebywające w miejscu realizacji Eventu poprzez przygotowane przez Organizatora papierowe formularze będą mogli złożyć następujące oświadczenia, że:

  Wyrażają dobrowolną i nieodpłatną zgodę, która może być odwołana w każdym czasie, na rzecz Administratora, na utrwalenie, przetwarzanie oraz publikację ich wizerunku wraz z lub bez ich imienia i nazwiska, bez konieczności uprzedniej autoryzacji efektu artystycznego na stronach internetowych wykorzystywanych do komunikacji Super-Pharm Beauty City (www.superpharm.pl) oraz w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube (www.facebook.com, www.instagram.com oraz youtube.com) i jego udostępnienie użytkownikom Internetu w materiałach digital marketing (zdjęcia, bannery, bumpy, video, posty, Insta Stories, etc.), jak również w formie drukowanej lub w materiałach wewnętrznych Administratora, w celu przekazania relacji z Super-Pharm Beauty City oraz marketingu i reklamy Super-Pharm.

 16. Podanie danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, fakt ukończenia 18 roku życia) jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do wzięcia udziału w atrakcjach podczas Eventu.
 17. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, fakt ukończenia 18 roku życia) są przetwarzane w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w atrakcjach podczas Eventu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak również dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu własnych usług i produktów oraz na potrzeby analityczne i badawcze związane z produktami oferowanymi przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do takiego przetwarzania, poprzez wysłanie maila na adres: ochronadanych@superpharm.pl. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu. Wizerunek Uczestnika będzie wykorzystywany w celu wykonania dokumentacji fotograficznej lub video i przetwarzany w celach dokumentacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; albo w celach określonych w ust. 5 powyżej, o ile Uczestnik wyrazi zgodę na wykorzystanie wizerunku w zakresie marketingu i reklamy wskazanym w ust. 5 – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. W sprawie swoich danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: ochronadanych@superpharm.pl lub pocztą tradycyjną wysyłając list na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na terenie Eventu.
 2. Materiały reklamowe Eventu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe oraz sytuacje nieprzewidziane lub wynikające z działania sił wyższych, których następstwa mogą utrudnić lub uniemożliwić wzięcie udziału w Evencie, np. awarie wyposażenia, odwołanie Eventu itp.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie