Title
REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o. o. (Domaniewska 39, 02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083512, NIP: 5252175977, REGON: 016317049. W dalszej części Regulaminu Administrator będzie nazwany: Super-Pharm.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
§ 2. Przedmiot usługi
 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Super-Pharm na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty produktów i usług oferowanych przez Super-Pharm, w tym sklepu internetowego Superpharm.pl, salonów sprzedażowych prowadzonych przez Super-Pharm oraz podmioty powiązane z Super-Pharm, a także przesyłaniu informacji o innych produktach i usługach, w tym wydarzeniach i promocjach organizowanych przez Super-Pharm i podmioty współpracujące oraz artykułów związanych ze zdrowiem i urodą.
 2. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usługi Newsletter z Super-Pharm, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
§ 3. Warunki korzystania
 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej superpharm.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, zaakceptuje niniejszy regulamin, a następnie kliknie przycisk „Subskrybuj” albo wyrazi wolę korzystania z usługi Newsletter przy zakładaniu konta użytkownika sklepu internetowego Super-Pharm. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęci otrzymywania subskrypcji przez osobę dodaną do listy odbiorców. Akceptacja skutkuje uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 3. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od działań o charakterze bezprawnym, w szczególności nieuprawnione jest podawanie cudzych danych.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowiące utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie treści Newslettera w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
§ 4. Czas trwania usługi
 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym czasie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail kontakt@superpharm.pl lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link w subskrypcji.
 4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.
§ 5. Dane osobowe
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie.
§ 6. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@superpharm.pl. W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się z Operatorem Usługi pod numerem telefonu: 222 730 730.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie