REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Dni Klubu Super-Pharm 8-15.08.2023”

 

 

§ I Postanowienia ogólne i definicje

 

1) Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej „Dni Klubu Super-Pharm 8-15.08.2023” (zwany dalej „Regulamin”).
2) Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48 (02-672 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, REGON: 016317049, NIP: 5252175977, kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
3) Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

a) Akcja Promocyjna – akcja polegająca na sprzedaży z rabatem lub w cenach promocyjnych wybranych produktów oferowanych w drogeriach Super-Pharm (dalej „Promocja”). Lista produktów objętych Promocją dostępna jest w gazetce „Dni Klubu Super-Pharm 8-15.08.2023”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Gazetka”), dostępnej na stronie: www.superpharm.pl, aplikacji mobilnej Super-Pharm oraz w drogeriach Super-Pharm.
b) Klub Super-Pharm – program lojalnościowy skierowany do klientów drogerii, salonów optycznych oraz drogerii internetowej Super-Pharm (dalej: „Klub” lub „Program”).
c) Karta Klubowicza – wykonana z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer, uprawniająca do udziału w Klubie Super-Pharm na zasadach określonych w Regulaminie „Klubu Super-Pharm”. Karta nie jest kartą imienną. Dostępna jest również elektroniczna Karta Klubowicza w aplikacji mobilnej Super-Pharm.
d) Uczestnik Akcji Promocyjnej - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która dokonała rejestracji do Klubu Super-Pharm, z wyłączeniem ofert „Super 5” i „3 Maxi Okazje" opisanych na 12 stronie Gazetki, z których mogą skorzystać także osoby fizyczne niezarejestrowane w Klubie Super-Pharm (dalej: „Uczestnik”).

4) Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniach 8-15.08.2023 (dalej „Czas trwania Akcji Promocyjnej”) lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną, z zastrzeżeniem, że wybrane produkty objęte Akcją Promocyjną są oferowane z rabatem lub w promocyjnej cenie jedynie w ściśle określonych dniach obowiązywania Akcji Promocyjnej. Terminy obowiązywania rabatów i cen promocyjnych na poszczególne produkty określone są w Gazetce.
5) Akcja Promocyjna obowiązuje w drogeriach Super-Pharm na terenie Polski, w drogerii internetowej Super-Pharm na stronie www.superpharm.pl oraz w aplikacji mobilnej Super-Pharm. Lista drogerii stacjonarnych dostępna jest na stronie https://www.superpharm.pl/sklepy
6) Akcja Promocyjna nie obowiązuje w aptekach Super-Pharm.

§ II Warunki Promocji

1) Warunkiem skorzystania z Promocji (z wyłączeniem ofert z Gazetki „Super 5” i „3 Maxi Okazje”) jest:
– podczas zakupów w drogerii stacjonarnej: okazanie aktywnej Karty Klubowicza lub podanie numeru telefonu przypisanego do konta Klubowicza przed rozpoczęciem skanowania produktów;
– podczas zakupów w drogerii internetowej Super-Pharm: połączenie konta Klubu Super-Pharm z kontem w drogerii internetowej Super-Pharm przed zakończeniem transakcji.
2) Osoba fizyczna niebędąca członkiem Klubu Super-Pharm może dołączyć do Klubu, zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym na stronie: https://www.superpharm.pl/klub/regulaminy, także w czasie trwania Promocji, a następnie skorzystać z Promocji.
3) Rabat na produkty objęte Promocją naliczany jest od cen regularnych.
4) Podczas Akcji Promocyjnej obowiązuje limit zakupowy (ilościowy) produktów objętych Promocją, przypadających na jednego Uczestnika, niezależnie od liczby transakcji dokonanych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Akcji Promocyjnej. Limit wynosi:
a) 6 zestawów produktów w przypadku promocji „1+1 za 1 grosz” i „1+1 za 50% ceny”;
b) 6 sztuk produktów – w przypadku pozostałych produktów oferowanych w Promocji, z wyłączeniem produktów z oferty „3 Maxi Okazje”, o czym mowa w punkcie 7 poniżej.
6) W przypadku zakupienia produktów w ilości przekraczającej limit, kolejne produkty zakupione ponad limit zostaną sprzedane w cenach regularnych.
7) W okresie obowiązywania Promocji w ramach oferty „3 Maxi Okazje” Uczestnik może kupić po 1 sztuce każdego z 3 produktów w promocyjnych cenach oznaczonych, jako „3 Maxi Okazje” na 12 stronie Gazetki, pod warunkiem dokonania w okresie obowiązywania Promocji zakupu podczas jednej transakcji (na jednym paragonie) na kwotę min. 29,99 zł. Przy zakupach za kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 29,99 zł, Uczestnik ma możliwość zakupu kolejnych sztuk produktów z oferty „3 Maxi Okazje” na zasadach podanych powyżej. Paragony nie ulegają sumowaniu.
8) W przypadku zwrotu produktów zakupionych w promocji „1+1 za 1 grosz” lub „1+1 za 50% ceny” Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu całego zestawu promocyjnego, w tym produktów uprawniających do zakupu za 1 grosz, 1 zł lub 50% ceny.
9) Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych, produktów specjalnych o powiększonych pojemnościach, duopacków, miniproduktów oraz produktów do opalania i po opalaniu.
10) W przypadku oferty kuponowej MAYBELLINE The Colossal Curl Boince, tusze do rzęs promocja naliczy się po aktywowaniu kuponu w aplikacji mobilnej. Z kuponu
można skorzystać tylko w drogeriach stacjonarnych, tylko raz i wyłącznie z kartą Klubowicza. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Ważna do 15.08.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
11) W przypadku oferty BATISTE wybrane suche szampony 200ml dostępne z rabatem 50%. Pozostałe szampony Batiste dostępne z rabatem 40%. Promocja nie dotyczy Batiste Mini.
12) W przypadku oferty IWOSTIN produkty Iwostin Solecrin dostępne z rabatem 40%.
13) W przypadku oferty SVR produkty SVR Sun Secure dostępne z rabatem 40%.
14) W przypadku oferty EMOLIUM produkty Emolium Suncare dostępne z rabatem 40%.
15) W przypadku oferty APIVITA produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.
16) W przypadku oferty AURORA produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.
17) W przypadku oferty PUPA produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.
18) W przypadku oferty L’BIOTICA ESTETIC CLINC produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.
19) W przypadku oferty DERMEDIC promocja nie dotyczy serii Sun.
20) W przypadku oferty A-DERMA, DURCAY promocja nie dotyczy kapsułek.
21) W przypadku oferty LIERAC, PHYTO produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm.
22) W przypadku oferty NUXE produkty dostępne w wybranych drogeriach stacjonarnych.
23) W przypadku oferty 1+1 za 1 grosz SESDERMA, produkt za jeden grosz tańszy lub w tej samej cenie. Promocja dostępna wyłącznie w wybranych drogeriach stacjonarnych. Promocja nie dotyczy serii Repaskin.
24) W przypadku oferty MILUCCA produkty dostępne w wybranych drogeriach Super-Pharm i online.
25) W przypadku oferty AVENE dermokosmetyki do pielęgnacji, oczyszczania twarzy i ciała oraz do makijażu. Produkty Avene Sun do opalania i po opalaniu dostępne z rabatem 30%.
26) W przypadku oferty VICHY dermokosmetyki do pielęgnacji, oczyszczania twarzy, ciała, włosów oraz do makijażu, promocja nie dotyczy antyperspirantu roll-on 48h, 50ml.
27) Promocje nie łączą się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami i kuponami.
28) Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ III Reklamacje

1) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją w ciągu 30 dni od dnia skorzystania z Promocji. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Dni Klubu Super-Pharm 8-15.08.2023”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer karty Klubu (o ile Uczestnik ją posiada) oraz przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
2) Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.
3) Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Klubu Super-Pharm oraz Zasadami poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu, dostępnymi pod adresem: https://www.superpharm.pl/klub/regulaminy a także w Drogeriach Super-Pharm.

§ IV Postanowienia końcowe

1) Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i jest dostępny w siedzibie Organizatora, w drogeriach Super-Pharm oraz na stronie internetowej https://www.superpharm.pl/klub/regulaminy.
2) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Akcji Promocyjnej spowodowane zdarzeniami, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
4) Zmiany Regulaminu, będą dokonywane w formie pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.superpharm.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.